Eigenaar worden is een legitiem doel om te kunnen genieten van een eigen woonst, maar ook om een vermogen op te bouwen dat ook een erfenis kan vormen voor uw kinderen, echtgenoot of erfgenamen, of zelfs een bron van terugkerende inkomsten voor uw pensioen.

Dit eigendomsrecht is belangrijk. Maar zonder voldoende startkapitaal, zonder familiale hulp, kan de toegang tot een krediet voor u afgesloten zijn, zelfs met reële leen- en terugbetalingscapaciteiten gekoppeld aan een comfortabele beroepssituatie. Om deze frustratie te voorkomen, bestaat er mede-investering in vastgoed waarmee u eigenaar kunt worden.

Een oplossing om u het recht op eigendom te geven 

Dankzij mede-investering in vastgoed kunt u eigenaar worden zonder een groot startkapitaal. Uw mede-investeringspartner stelt u in staat eigenaar te worden door samen met u mede-eigenaar te zijn voor de duur van de mede-eigendom. Uw eigendomsrecht blijft behouden!

Eigenaar worden met een minimum aan eigen inbreng: hoe werkt het?

Om eigenaar te worden, zullen de gevraagde bijdragen, die van de éné bank verschillen tot de andere, rond minimaal 25% bedragen, of zelfs 35% als u investeert voor verhuurdoeleinden. Met een startkapitaal onder deze niveaus kunt u eigenaar worden dankzij een mede-investeringspartner met wie u het vastgoed deelt. Voor uw hoofdbezit, of voor uw vastgoedbeleggingen.

Hoe vindt u de juiste mede-investeringspartner?

Naast mede-investeerders in familie en vrienden is er slechts één vastgoed mede-investeerder die uw mede-investeringspartner zou kunnen worden om u toegang te geven tot dat beroemde eigendomsrecht.

Deze mede-investeringspartner kan u op basis van zijn uitgebreide kennis van de vastgoedmarkt en de kredietinstellingen adviseren en begeleiden bij de realisatie van uw project. Uw eigendomsrecht en de constitutie van uw vermogen kan worden gewaarborgd en niet worden beperkt.

Hoe stap je makkelijk uit de gezamenlijke eigendom van het vastgoed?

Kopen in gezamenlijk eigendom is vaak het gevolg van kopen als echtpaar. Uw echtgenoot is dan uw mede-investeringspartner. De uittreding in ons geval uit de gezamenlijke eigendom is het gevolg van een eerdere gezamenlijke investering in vastgoed met een externe derde, zodat u het gewenste eigendomsrecht op het vastgoed hebt verkregen. Bij de aanvang werd de mede-eigendom van elke partij in percentages vastgesteld.

Bij een mede-investering in vastgoed worden de uittredingsrmodaliteiten bij aanvang tussen de mede-investeringspartners overeengekomen. In het algemeen zal de mede-investeringspartner worden vergoed voor zijn aandeel in de mede-eigendom, getaxeerd op basis van de verkoopprijs van het onroerend goed, of een onafhankelijke taxatie in geval van een buy-out.

In het geval van een mede-investering is de termijn om uit de gezamenlijke eigendom te treden volledig vrij. Om het volledige eigendomsrecht te verkrijgen, moet de koper een overdrachtsbelasting van 1% (Brussel & Wallonië) en 2,5% (Vlaanderen) betalen bij het verlaten van de mede-eigendom. Dankzij het mede-investeringsmechanisme heeft u toch de kans om eigenaar te worden.