Welkom bij Agnes en Walter

Agnes en Walter, veertigers, hebben al een eigen huis dat ze bewonen met hun 2 kinderen. Hun beroepssituatie is stabiel.

Ze zijn op zoek naar een tweede woning om te verhuren met het oog op de ontwikkeling van hun familiale vastgoedportefeuille en het opbouwen van een bron van inkomsten om hun toekomstige pensioen aan te vullen.

Ze kiezen voor een nieuwbouwflat met een aankoopprijs exclusief kosten van €300.000. Inclusief BTW en notariskosten is de aankoopprijs €366.300.

Na analyse van hun aanvraag, berust de bank haar beslissing op basis van een quotiteit van 80% (verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het flat) die van toepassing is voor de aankoop van een woning voor investeringen in huur. De bank stemt in met de financiering van hun project voor een bedrag van €275.280 en biedt hen een lening aan met een looptijd van 20 jaar.

Het koppel heeft een beperkt eigen vermogen voor dit project, namelijk €30.000, en wilt een deel van hun overblijvend spaargeld behouden voor veiligheid en andere mogelijke behoeften.

Ze nemen contact op met Hownvestor. Na analyse van hun aanvraag bevestigt Hownvestor het eigen vermogen te kunnen aanvullen om hun aankoop te financieren, namelijk een bedrag van €61.020.

In ruil voor zijn investering gaat Hownvestor een 25% onverdeeld belang aan met het koppel met inbegrip van de vastgoedpremie* (zie hieronder voor meer details). Het echtpaar houdt het overige onverdeeld belang van 75%.

De huurwaarde van het pand wordt geschat op ongeveer €1.000 per maand. Het echtpaar is van plan de woning voor deze prijs op de markt te verhuren.

Gedurende de periode van onverdeeld eigendom betaalt het echtpaar aan Hownvestor een bewonersvergoeding op basis van hun aandeel in de woning (in dit geval 25%). Deze bedraagt €250 per maand.

De beroepsinkomsten van het echtpaar worden gebruikt voor het financieren van het nettosaldo van de huuropbrengsten verminderd met de maandelijkse hypotheekbetaling en de bewonersvergoeding van Hownvestor.

Bij het beëindigen van het gezamenlijke eigendom met Hownvestor, heeft het echtpaar de keuze om de 25% van het onroerend goed van Hownvestor tegen marktwaarde terug te kopen of om het onroerend goed gezamenlijk op de markt te verkopen.

Als het onroerend goed bijvoorbeeld na 8 jaar wordt gewaardeerd op €375.000, worden de aandelen van Hownvestor op €93.750 gewaardeerd.

Wat zijn de voordelen voor Agnes en Walter? Dat zijn er veel.

Ze kunnen een tweede woning kopen met een beperkt bedrag aan eigen middelen

Ze maken gebruik van de hefboomwerking van de bank en de geleidelijke terugbetaling van het geleend kapitaal

Ze genieten van geïndexeerde huurinkomsten

Ze plukken de vruchten van een nieuwe woning: goede energieprestaties en geen vereiste aan renovatiewerken.

Ze vergroten hun familievermogen met een extra investering in onroerend goed, waardoor ze terugkerende inkomsten verdienen die op termijn hun pensioen kunnen aanvullen.

Ook goed om te weten.

Het model van Hownvestor kan in het geval van een echtscheiding de ene echtgenoot in staat stellen om het onverdeelde aandeel van zijn of haar partner uit te kopen, zodat de woning behouden blijft en niet verkocht hoeft te worden. In dit soort scenario’s, en als de aflossingscapaciteit van de kopende echtgenoot dit toelaat, wordt de bestaande hypotheek geherstructureerd of geherfinancierd en kan Hownvestor het saldo van het eigen vermogen investeren dat nodig is om het aandeel van de vertrekkende echtgenoot uit te kopen.

Herken je jezelf in de situatie van Agnes en Walter? Of jouw profiel nu gelijkaardig is of niet, als je graag de helpende hand van Hownvestor zou willen krijgen om huiseigenaar te worden en binnenkort “Welkom in ons huis” te kunnen zeggen, neem dan contact met ons op en wij zullen jouw situatie analyseren.

* Het investeringsmodel van Hownvestor omvat een eigendomspremie van 25% op de gedane financiële investering. In dit voorbeeld investeert Hownvestor 20% van de aankoopprijs exclusief kosten (€61.020 / €300.000) en registreert 25% als onverdeeld (inclusief Hownvestor’s eigendomspremie van 5%, dus 25% van 20%). NB: cijfers zijn afgerond.