Welkom bij Sarah en Steven

Sarah en Steven, een koppel van 30, hebben allebei een baan en een stabiel inkomen. Ze huren al een aantal jaar een studio en willen nu verhuizen en een eigen woning kopen. Ze hebben een grotere flat in hun buurt gevonden die te koop staat. De vraagprijs is €280.000 (exclusief notariskosten). Rekening houdend met de aankoopkosten en een renovatiebudget van €15.000 voor renovatiewerkzaamheden, is het totale te financieren bedrag voor hun project €335.600.

Na analyse van hun aanvraag en hun terugbetalingscapaciteit is hun bank bereid om het project te financieren voor een bedrag van €265.500, op basis van een quotiteit van 90% (verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het flat) die van toepassing is op de aankoop van hun eigen woning. De bank biedt hen een hypotheek met een looptijd van 25 jaar.

Op basis van hun gezamenlijke spaargeld heeft het koppel €30.000 aan eigen vermogen. Maar dit bedrag is onvoldoende om het totale vereiste eigen inbreng van €70.100 te dekken.

Dus wenden ze zich tot Hownvestor.

Het goede nieuws is dat we snel bevestigd hebben dat we het ontbrekende eigen vermogen kunnen aanvullen voor een bedrag van €40.100. De financiering wordt toegekend!

In ruil voor zijn investering wordt Hownvestor onverdeeld eigenaar ter hoogte van 18% met het koppel, inclusief de vastgoedpremie* (zie hieronder voor meer details). Het echtpaar bezit de resterende 82% onverdeeld.

Gedurende de onverdeelde eigendomsperiode betaalt het echtpaar een bewonersvergoeding aan Hownvestor met betrekking tot zijn minderheidsaandeel in het eigendom. Dit bedrag is €160 per maand (op basis van 18% eigendom van Hownvestor)

Het echtpaar kan met zijn beroepsinkomsten de maandelijkse hypotheekaflossing aan de bank en de bewonersvergoeding aan Hownvestor betalen. Ze houden nog genoeg geld over voor hun dagelijkse levensonderhoud.

Bij het beëindigen van het gezamenlijk eigendom, heeft het echtpaar de keuze om de 18% van het onroerend goed van Hownvestor terug te kopen tegen de marktwaarde of het onroerend goed gezamenlijk op de markt te verkopen.

Bij voorbeeld als het onroerend goed na 8 jaar gewaardeerd wordt op €365.000, worden de aandelen van Hownvestor op €65.700 gewaardeerd.

Wat zijn de voordelen voor Sarah en Steven? Er zijn een aantal voordelen.

Ze vermijden om “gedwongen” huurders te blijven.

Ze kopen meteen een woning die aan hun wensen voldoet, met beperkte initiële eigen vermogen.

Ze voeren de nodige renovaties uit zodra ze hun woning betrekken.

Ze profiteren van de hefboomwerking van de bank en de geleidelijke terugbetaling van het uitgeleend kapitaal.

Ze vergroten hun gemeenschappelijk vermogen met hun eerste woning.

De antwoorden op de vragen die je jezelf waarschijnlijk stelt.

Hownvestor rekent administratiekosten aan van 1% (exclusief btw) van de waarde van het aangekochte onroerend goed, die in mindering gebracht worden bij het opmaken van de notariële akte.

Hownvestor neemt deel in de kosten van de verzekering van het onroerend goed en de onroerende voorheffing naar rato van zijn eigendomsdeel.

Hownvestor geeft de voorkeur aan vastgoedprojecten met hoge energieprestatiecriteria (of, indien dit niet het geval is, projecten waarbij de meerderheidsaandeelhouder zich ertoe verbindt de prestaties van het vastgoed te verbeteren tijdens de periode van onverdeeldheid).

Ook goed om te weten.

Het model van Hownvestor kan in het geval van een echtscheiding de ene echtgenoot in staat stellen om het onverdeelde aandeel van zijn of haar partner uit te kopen, zodat de woning behouden blijft en niet verkocht hoeft te worden. In dit soort scenario’s, en als de terugbetalingscapaciteit van de aankopende echtgenoot dit toelaat, wordt de bestaande hypotheek geherstructureerd of geherfinancierd en kan Hownvestor het saldo van het eigen vermogen investeren dat nodig is om het aandeel van de vertrekkende echtgenoot uit te kopen.

Herken je jezelf in de situatie van Sarah en Steven? Of jouw profiel nu vergelijkbaar is of niet, als je een helpende hand van Hownvestor wilt om huiseigenaar te worden en binnenkort “Welkom in ons huis” te kunnen zeggen, neem dan contact met ons op en wij zullen jouw situatie analyseren.

 

* Uitleg van de eigendomspremie : het investeringsmodel van Hownvestor omvat een eigendomspremie van 25% op de financiële investering door Hownvestor. In dit voorbeeld investeert Hownvestor 14% van de aankoopprijs exclusief kosten (€40.100 / €280.000) en registreert 18% als onverdeeld (inclusief de 4% eigendomspremie, dus 25% van de 14%). NB: cijfers zijn afgerond.