Nederlands

Privacybeleid

 

Privacybeleid

Uw privacy en de bescherming van uw gevoelige persoonlijke informatie zijn belangrijk voor ons. Dit privacybeleid is van toepassing op Hownvestor  en zijn gelieerde ondernemingen (samen "Hownvestor", "wij", "ons" of "onze"). We hebben dit privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe we informatie en gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, beschermen en bekendmaken wanneer u de websites en services van Hownvestor gebruikt. Dit privacybeleid legt ook uw keuzes uit voor het beheren van informatievoorkeuren, waaronder het afmelden voor bepaald gebruik van uw persoonlijke informatie. Door de site of services van Hownvestor te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. Als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid of onze praktijken, of als u hulp nodig hebt bij het uitoefenen van een van uw keuzes onder dit beleid, neem dan contact met ons op. Dit beleid is van toepassing op alle potentiële, huidige en voormalige Hownvestor-klanten. Merk op dat u een EU ingezetene, 18 jaar of ouder, moet zijn, om onze services te kunnen gebruiken.

Door u verstrekte informatie

We verzamelen persoonlijke informatie over u die u verstrekt terwijl u Hownvestor.com of bijbehorende websites, desktop- of mobiele applicaties gebruikt. We verzamelen de meeste van deze informatie tijdens het registratie- en / of aanvraagproces voor screening van huurders. Aanvullende informatie kan worden verzameld tijdens uw volgende gebruik van de site, of wanneer we met u communiceren via telefoon, e-mail of andere middelen. Tijdens de screening van de huurders moet bepaalde persoonlijke informatie worden verstrekt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, uw identiteit te verifiëren, te bepalen of u in aanmerking komt voor een lease, u te beschermen tegen fraude en uw transactie te voltooien. De volgende categorieën informatie kunnen worden verzameld: • Identificatiegegevens • Financiële gegevens • Lokalisatiegegevens • Verbindingsgegevens (IP-adres, enz.) • Persoonlijke karaktertrekken • Fysieke gegevens • Levensgewoonten • Samenstelling huishouden en gezin • Hobby's en interesses • Affiliaties • Gerechtelijke gegevens • Consumptiegewoonten • Gegevens met betrekking tot studies en training • Gegevens met betrekking tot werkgelegenheid en functie • Nationaal registratienummer en identificatienummer van de sociale zekerheid • Raciale of etnische gegevens • Gegevens over seksleven of seksuele geaardheid • Politieke standpunten • Religieuze of filosofische overtuigingen • Foto's • Opnamen / geluidsopname • Uw informatie over tewerkstelling en inkomen; • Uw bankrekening- en beveiligingsrekeninginformatie; • Inloggegevens gebruikt om toegang te krijgen tot onze site; • Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt Daarnaast verzamelen we namen en e-mailadressen van mensen die contact met ons opnemen met vragen. We verzamelen deze informatie alleen om te reageren op vragen. Als u onze functie 'doorverwijzen' gebruikt, verzamelen we informatie van u om uw verwijzingsverzoek te verwerken.

Informatie verzameld van derden

Wanneer u uw status voor een huurovereenkomst controleert via Hownvestor, verzamelen we informatie van kredietbureaus en andere partners om uw geschiktheid te bepalen en risico's met betrekking tot uw lease-aanvraag te beoordelen. We verzamelen informatie van kredietbureaus om de risico's van uw huuraanvraag te beoordelen of om u marketingaanbiedingen te bieden. Als een ander bedrijf u doorverwijst naar Hownvestor of u op enigerlei wijze bijstaat in het huurproces, kunnen we uw gegevens van dat bedrijf verzamelen om uw aanvraag te verwerken. We verzamelen ook bankrekeninggegevens om uw geschiktheid te bepalen en risico's met betrekking tot uw lease-aanvraag te beoordelen of om u marketingaanbiedingen te bieden. Om bankrekeningen te verifiëren, werken wij samen met een gevestigd bedrijf op het gebied van financiële technologie ("fintech") dat verbindingen met duizenden financiële instellingen bouwt. Wanneer u uw online bankgegevens invoert, maakt u een gecodeerde verbinding met uw bank. Met dit token kunnen we de gegevens krijgen die we nodig hebben om onze service te bieden zonder directe toegang tot uw bankrekening of inloggegevens. Lees hier het privacybeleid van de eindgebruiker. De volgende informatiecategorieën worden over het algemeen verzameld: • Uw identificatie- en sollicitatie-informatie (bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, RIZIV-nummer en werkgelegenheidsinformatie); • Uw credit score & geschiedenis; • Uw bankrekening- en beveiligingsrekeninginformatie en tot 24 maanden transacties en saldi; • Uw hypotheekinformatie; • Uw openbare LinkedIn-profiel voor uw werk- en opleidingsgeschiedenis; • Openbare registers, waaronder faillissement, vonnissen, pandrechten en betalingsstatussen; • Informatie van een van uw schuldeisers over uitstaande schulden en aanverwant onderpand. Informatie verzameld op basis van uw activiteit op het Hownvestor-platform Om u diensten te verlenen, om ons bedrijf te verbeteren en de wettelijk verplichte gegevens bij te houden, verzamelt Hownvestor informatie over uw transacties en activiteiten. Voor huurders omvat dit uw betalingsgeschiedenis. Voor alle gebruikers verzamelt Hownvestor informatie over uw computer en uw bezoeken aan www.Hownvestor.com en andere Hownvestor-websites, zoals uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van bezoek, , aantal clicqs en bezochte pagina's.

Trackingtechnologieën

Cookies en webbakens.

Hownvestor en onze marketingpartners en serviceproviders gebruiken technologieën zoals cookies, bakens, tags, ingesloten links en scripts, om trends te analyseren, de website te beheren, gebruikersbewegingen over de website te volgen en demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten over deze activiteit ontvangen op individuele en geaggregeerde basis. We gebruiken cookies wanneer u zich aanmeldt bij uw account om uw persoonlijke sessie bij te houden, uw account te authenticeren en fraude te detecteren. Cookies worden ook gebruikt om statistische gegevens te verzamelen, zoals welke pagina's vaak worden bezocht, wat er wordt gedownload en het adres van sites die onmiddellijk voor of na onze site zijn bezocht. U kunt het gebruik van cookies in uw webbrowser beheren. Als u cookies weigert, is uw vermogen om bepaalde functies of delen van onze websites te gebruiken echter beperkt.

Gebruiksgegevens & siteactiviteit.

Hownvestor gebruikt ook lokale opslag om inhoudsinformatie en voorkeuren op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden voor het verwijderen van inhoud die in de lokale opslag van de browser is gebleven.

Do Not Not Track-signalen

Hownvestor verwerkt of reageert niet op “niet volgen” signalen of andere soortgelijke signalen waarbij een bezoeker van een website verzoekt om het verzamelen van informatie over de online activiteiten van de bezoeker in de loop van de tijd en over verschillende websites uit te schakelen. Hoe wij uw informatie gebruiken Verwerking van uw transactie Als u zich registreert als aanvrager van een gebruiker/huurder, zal Hownvestor uw informatie gebruiken om uw aanvraag voor een lease-aanvraag te vergemakkelijken. Dit kan omvatten: • Uw huurdersprofiel genereren en uw huuraanvraag verwerken; • Automatische betalingen en overboekingen met andere financiële instellingen mogelijk maken; • Indien nodig inzamelingsactiviteiten uitvoeren; • Uitzetting van activiteiten indien nodig; • Herziening van uw betalingsgeschiedenis; • Met u communiceren over uw account en transacties; het oplossen van geschillen of vragen die u kunt stellen met betrekking tot uw account We zullen uw informatie gebruiken om onze dagelijkse activiteiten uit te voeren en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We bewaren en gebruiken uw informatie indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, zoals administratie, belastingrapportage, fraudepreventie, audit en gegevensintegriteit.

Gegevensanalyse en optimalisatie

Hownvestor gebruikt uw informatie ook om analyses met betrekking tot onze diensten en onze website uit te voeren. We gebruiken deze informatie om onze services en het screeningmodel voor huurders te verbeteren. We gebruiken deze informatie ook om de bruikbaarheid van onze websites te verbeteren en om het succes van bepaalde marketingcampagnes en andere activiteiten te evalueren

Optionele communicatie: marketing en opmeting

Hownvestor kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken om u te selecteren voor bepaalde marketingaanbiedingen, nieuwsbrieven, opmeting en/of verzoeken om feedback over uw ervaring. Hownvestor kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te selecteren voor een aanbieding en om die aanbieding aan u te communiceren. Ontvangst van deze communicatie via e-mail is vrijwillig. Als u deze berichten niet wenst te ontvangen, antwoord dan op de afzender met de  vraag om uit te schrijven.

Onderhoud van uw transactie

Wanneer u zich op onze site registreert, ontvangt u e-mails ter bevestiging van de specifieke acties die u hebt aangevraagd. Deze meldingen worden meestal verzonden om u op de hoogte te stellen van een statuswijziging of voor juridische of beveiligingsdoeleinden. U ontvangt bijvoorbeeld meldingen ter bevestiging van uw registratie, succesvolle verificatie van e-mailadressen en bankrekeningen en succesvolle indiening van "verhuur"-verzoeken; u ontvangt meldingen over bepaalde wijzigingen in wettelijke overeenkomsten en verplichte openbaarmakingen met betrekking tot huurders en privacy; en u ontvangt updates over de status van huuraanvragen. Deze transactiemeldingen worden naar u verzonden, zodat u er zeker van kunt zijn dat niemand uw account zonder uw medeweten wijzigt. We kunnen u ook antwoorden sturen op e-mails die u ons stuurt, indien van toepassing. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor deze servicegerelateerde e-mails.

Hoe we uw informatie delen

We zullen uw persoonlijke informatie delen met niet-gelieerde ondernemingen (bedrijven die niet zijn gerelateerd door gemeenschappelijk eigendom of zeggenschap) en tussen gelieerde bedrijven (bedrijven die gerelateerd zijn aan gemeenschappelijk eigendom of zeggenschap, inclusief maar niet beperkt tot de drie bedrijven die onder dit beleid vallen) alleen op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid. Volgens de wet is het u toegestaan bepaalde soorten delen te beperken, maar andere niet. Hownvestor deelt uw informatie met derden zoals wettelijk toegestaan, inclusief op de volgende specifieke manieren: • Externe dienstverleners. Hownvestor vertrouwt op externe serviceproviders om ons te helpen onze zakelijke en marketingactiviteiten uit te voeren, zoals het onderhouden van onze bestanden en records, het aanbieden van klantenservice, het verzenden van marketingcommunicatie of het faciliteren van overboekingen. Hownvestor kan uw informatie delen met dergelijke bedrijven, die geautoriseerd zijn om uw persoonlijke informatie alleen te gebruiken als nodig is om deze diensten aan Hownvestor te leveren. Voor dit doel kan ook informatie tussen gelieerde ondernemingen worden gedeeld wanneer een gelieerd bedrijf diensten verleent aan of namens een ander gelieerd bedrijf in verband met uw account. • Verwijzingspartners. Als u door een ander bedrijf (een "verwijzingspartner") naar Hownvestor bent verwezen, deelt Hownvestor uw informatie indien nodig om aan de voorwaarden van de overeenkomst met die verwijzende partner te voldoen en uw transactie te verwerken. In sommige gevallen kan Hownvestor delen met een verwijzingspartner voor de eigen zakelijke doeleinden van die verwijzingspartner, zoals het analyseren en verbeteren van zijn bedrijf en het aanbieden van gerichte marketingaanbiedingen aan u. Uw rechten met betrekking tot dit delen worden in de volgende sectie besproken. • Geassocieerden. Partners van Hownvestor, inclusief entiteiten die onder dit beleid vallen en andere bedrijven die gerelateerd zijn aan gemeenschappelijk eigendom of zeggenschap, kunnen uw informatie met elkaar delen, inclusief informatie met betrekking tot uw screeningapplicatie voor huurders, voor doeleinden van algemene bedrijfsanalyse of om u gerichte marketingaanbiedingen te presenteren of andere. Uw rechten met betrekking tot dit delen worden in de volgende sectie besproken. • Wettelijke verzoeken en wettelijke vereisten. Hownvestor kan ook informatie delen met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties of ambtenaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, gerechtelijk bevel, gerechtelijke procedures, gerechtelijke procedures of overheidsverzoeken; of om te beschermen tegen of om feitelijke of potentiële fraude, ongeautoriseerde transacties, claims of andere aansprakelijkheid te voorkomen; of in verband met een audit. We kunnen uw informatie ook delen of overdragen aan een opvolger in interesse voor Hownvestor, waaronder, maar niet beperkt tot, een derde partij in het geval van een overname, verkoop, fusie of faillissement waarbij Hownvestor betrokken is. • Delen van geanonimiseerde gegevens. Hownvestor kan geaggregeerde en geanonimiseerde gegevenssets, inclusief uw informatie, delen met derden, inclusief maar niet beperkt tot zakelijke partners, serviceproviders en aan Hownvestor gelieerde ondernemingen. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie opgenomen in deze gegevenssets.

Belangrijke privacykeuzes

Toestemming voor het delen van informatie met externe bedrijven (verwijzingspartners): door dit privacybeleid te accepteren, gaat u ermee akkoord dat Hownvestor uw informatie onmiddellijk kan beginnen delen met een derde bedrijf dat u naar Hownvestor heeft doorverwezen, zodat dat bedrijf uw informatie voor hun eigen gebruik kan gebruiken zakelijke doeleinden, inclusief om aan u te verkopen. Als u bijvoorbeeld naar Hownvestor bent verwezen door een ander bedrijf via een websitekoppeling of telefonische overdracht, kan Hownvestor sommige van uw informatie, zoals het bestaan en de voorwaarden van uw lease, met dat bedrijf delen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de onderstaande procedures te volgen. Als u uw toestemming intrekt, zullen we uw informatie vervolgens niet met deze bedrijven delen, behalve wanneer dit nodig is om de door u geïnitieerde transactie te voltooien. Recht om het delen van informatie te beperken met bedrijven die wij bezitten of beheren (gelieerde ondernemingen): Hownvestor kan uw informatie delen met gelieerde bedrijven, ongeacht of deze bedrijven onder dit beleid vallen. De federale wet geeft u het recht om dit delen in bepaalde omstandigheden te beperken, inclusief wanneer het informatie bevat over de geschiktheid van uw huurder of wordt gebruikt voor marketingdoeleinden aan u. Volg de onderstaande instructies als u zich wilt afmelden voor dit type delen. We kunnen beginnen met het delen van uw informatie met betrekking tot de geschiktheid van uw huurder of enige informatie die moet worden gebruikt voor marketingdoeleinden 30 dagen vanaf de datum waarop we deze kennisgeving voor het eerst hebben verstrekt als u zich niet heeft afgemeld. Stuur ons een e-mail om uw toestemming voor het delen van informatie met Referral Partners in te trekken en / of u af te melden voor het delen van informatie over aan Hownvestor gelieerde partijen. Aanvullende feiten over uw persoonlijke gegevens

Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt wijzigen

U kunt toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt door in te loggen op de pagina ["Instellingen"] van uw account. Als geregistreerde gebruiker kunt u uw wachtwoord, e-mail, geheime vraag (en), schermnaam, telefoonnummer of bankrekeninggegevens op elk gewenst moment bijwerken. Als u bent geregistreerd als huurder, kunt u uw postadres op elk gewenst moment bijwerken nadat uw huurdersprofiel is gemaakt. Neem contact met ons op om andere informatie te wijzigen. We zullen binnen een redelijk termijn op uw verzoek reageren. We bewaren uw informatie indien nodig om u diensten te verlenen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, analyses uit te voeren, audits uit te voeren of om onze overeenkomsten af te dwingen of zoals anderszins wettelijk vereist.

Hoe we uw informatie beveiligen

Hownvestor maakt gebruik van belangrijke beveiligingsmaatregelen, waaronder fysieke, technische en operationele controles om uw persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens verzending als na ontvangst. Ondanks deze inspanningen zijn geen beveiligingsmaatregelen, hoe grondig ook, perfect. Dienovereenkomstig garanderen wij niet de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen. Hownvestor rust alle servers uit met een Extended Validation (EV) Secure Socket Layer (SSL) -certificaat om ervoor te zorgen dat wanneer u verbinding maakt met onze websites, u kunt zien dat u daadwerkelijk op onze site bent en dat alle gegevens die op de websites zijn ingevoerd naar ons worden verzonden in een veilig gecodeerd kanaal. Eenmaal op ons systeem kan persoonlijke informatie alleen worden gelezen of geschreven via gedefinieerde servicetoegangspunten, waarvan het gebruik met een wachtwoord is beveiligd. Gegevensbeveiliging wordt bereikt door technische waarborgen, waaronder een combinatie van een firewall, inbraakdetectiesysteem, malwaredetectiesysteem en gegevensverliespreventiesysteem. Hownvestor voert ook regelmatig kwetsbaarheidsscans van applicaties en systemen uit. Toegang tot het systeem wordt beheerd en beperkt tot alleen diegenen die behoefte hebben aan toegang tot informatie. Administratieve beveiligingsmaatregelen, zoals een beveiligingsbewustzijnsprogramma, achtergrondcontroles en beleid voor het gebruik van interne informatie, zorgen ervoor dat alleen getraind en vertrouwd personeel toegang heeft tot persoonlijke informatie. Time-outs voor sessies We maken gebruik van sessietime-outs om uw account te beschermen. Na een bepaalde periode van inactiviteit wordt u automatisch uitgelogd van de site. Deze time-outfunctie vermindert het risico dat anderen toegang hebben tot uw account als u uw computer onbeheerd achterlaat. Bescherming van rekeningnummers Wanneer we contact met u opnemen over uw account om een overboeking te bevestigen, verwijzen we alleen naar een toegangstoken via de integratie. Dit geeft ons toegang tot een ingekorte reeks cijfers van uw bankrekeningnummer; dit wordt gedaan voor uw bescherming, zodat u het bron- of bestemmingsaccount zult herkennen als een account waarvan u de eigenaar bent. wachtwoorden We moeten minimaal zowel cijfers als letters in uw wachtwoord gebruiken. We hebben ook beveiligde stappen ingesteld waarmee u weer toegang tot uw account kunt krijgen als u uw wachtwoord vergeet, inclusief het gebruik van een beveiligingsvraag. Kies altijd een wachtwoord dat voor anderen moeilijk te raden is en wijzig uw wachtwoord regelmatig. Aanvullende stappen die u moet nemen om de beveiliging van uw informatie te waarborgen Hownvestor verzendt belangrijke berichten over uw account via e-mail. U moet daarom stappen ondernemen om de toegang tot uw e-mailaccount te beveiligen en te beperken, het wachtwoord van uw e-mailaccount regelmatig te wijzigen en sterke wachtwoorden te gebruiken. U moet ook op de hoogte zijn van frauduleuze e-mails die 'phishing' worden genoemd, van bedrijven die beweren Hownvestor te zijn en die uw inloggegevens of andere accountinformatie aanvragen. Hownvestor zal nooit om uw inloggegevens in een e-mail vragen. Wanneer u klaar bent met het gebruik van onze site, moet u zich volledig afmelden en vervolgens het browservenster sluiten en de cachebestanden van de browser wissen. Deze stap is vooral belangrijk als u een computer gebruikt die toegankelijk is voor andere mensen, zoals in een openbare bibliotheek of internetcafé. U moet antivirus- en firewallsoftware installeren en regelmatig bijwerken om uw computer te beschermen tegen externe aanvallen door kwaadwillende gebruikers. U mag geen identificerende informatie opnemen in uw Hownvestor-schermnaam. Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie die u ervoor kiest om in uw schermnaam te vermelden.

Vragen, opmerkingen en contactgegevens

Voor aanvullende informatie of als u vragen heeft over dit beleid of de privacypraktijken bij Hownvestor, kunt u uw vragen of opmerkingen rechtstreeks indienen bij info@Hownvestor.com. Dit privacybeleid bespreekt mogelijk niet al uw privacyrechten, omdat dergelijke rechten variëren afhankelijk van de nationale wetgeving. Raadpleeg lokale instanties voor meer informatie.