Nederlands

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Hownvestor! De website Hownvestor.be (de 'Site') bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door Hownvestor (samen met zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers, 'Hownvestor'). De hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen, bepalingen en kennisgevingen (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de Site en de andere producten, functies, apps, services, technologieën en software aangeboden door Hownvestor  (samen met de Site, de "Services") , behalve waar we uitdrukkelijk vermelden dat afzonderlijke voorwaarden (en niet deze Voorwaarden) van toepassing zijn. De Services worden u aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van de voorwaarden en uw gebruik van de Services vormt uw akkoord met de Voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door en bewaar een kopie ter referentie.

Privacy

Uw gebruik van de Services is onderworpen aan het Privacybeleid van Hownvestor. Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op de Services en gebruikers informeert over onze praktijken voor gegevensverzameling.

Toestemmingsovereenkomst voor elektronische communicatie / E-SIGN

Het bezoeken van de site of het verzenden van e-mails naar Hownvestor vormt elektronische communicatie. Deze "E-Sign Toestemming" vormt uw toestemming om openbaarmakingen en andere informatie in elektronische vorm te ontvangen. In verband met het residentiële leaseprogramma van Hownvestor is Hownvestor wettelijk verplicht om u bepaalde informatie te verstrekken. Zonder uw toestemming is het Hownvestor niet toegestaan deze informatie online aan u te verstrekken. Als u niet akkoord gaat met deze E-Sign Toestemming, dient u af te zien van het aanvragen van het leaseprogramma van Hownvestor en alternatieve woonmogelijkheden te zoeken. • Consumentenvergunning. Voordat u een transactie met Hownvestor voltooit, wordt u gevraagd om onder andere akkoord te gaan met deze E-SIGN-toestemmingsovereenkomst. Uw toestemming voor de E-SIGN-toestemmingsovereenkomst van Hownvestor vormt uw elektronische handtekening en manifesteert uw toestemming en akkoord met de volgende voorwaarden: A. Hownvestor en haar externe leveranciers (gezamenlijk het 'Bedrijf') kunnen de wettelijk verplichte informatie en andere informatie over uw wettelijke rechten en plichten en uw account elektronisch aan u verstrekken. B. Het bedrijf kan alle mededelingen, rekeningafschriften of vereiste openbaarmakingen (samen 'openbaarmakingen') elektronisch naar u verzenden naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. C. Het bedrijf zal u via e-mail op de hoogte stellen wanneer de openbaarmakingen beschikbaar zijn. De openbaarmakingen zijn ten minste dertig (30) dagen beschikbaar en worden aan u verstrekt in een indeling die kan worden afgedrukt of gedownload voor uw administratie. Wanneer het Bedrijf u een e-mail stuurt met betrekking tot de Openbaarmakingen, zal die e-mail instructies bevatten met betrekking tot het bekijken van de Openbaarmakingen. D. Uw elektronische handtekening op overeenkomsten en documenten heeft hetzelfde effect als wanneer u ze in inkt ondertekende. E. Deze toestemming is van toepassing op alle transacties die in het verleden met het bedrijf zijn uitgevoerd, op alle toekomstige openbaarmakingen en mededelingen op uw account, op alle toekomstige transacties met het bedrijf, op elk moment, op elke transactie met ons en op andere openbaarmakingen die we u per e-mail verstrekken. • Minimale vereisten. U begrijpt dat u, om kopieën van de Bekendmakingen te bekijken en / of te behouden, mogelijk een computer met een internetverbinding nodig heeft (pc's moeten Windows 7 of hoger en Internet Explorer 10 of hoger, Chrome of Firefox hebben; Macs met OSX en Safari, Chrome of Firefox); een mobiel apparaat (iOS 6.0 of hoger apparaten met Safari of Chrome; Android 4.0 of hoger apparaten met Android Browser of Chrome), een geldig e-mailadres, een werkend mobiel telefoonnummer dat tekstberichten kan ontvangen, voldoende opslagruimte om Disclosures op te slaan of de mogelijkheid om de Disclosures af te drukken vanaf het apparaat waarop u ze bekijkt.

Toestemming intrekken.

U bent te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Als u op enig moment uw toestemming wilt intrekken, kunt u ons uw verzoek sturen door een verzoek in te dienen via info@Hownvestor.com. Als u besluit uw toestemming in te trekken, wordt de juridische effectiviteit, geldigheid en / of afdwingbaarheid van eerdere elektronische openbaarmakingen niet aangetast en kan het bedrijf de toegang tot uw account sluiten of beperken. U stemt ermee in om elk aan het Bedrijf verschuldigd bedrag te betalen, zelfs als u uw toestemming intrekt en wij de toegang tot uw account sluiten of beperken. • Juridisch effect. Uw toestemming voor deze E-Sign Toestemming betekent dat de openbaarmakingen die het bedrijf elektronisch aan u verstrekt, dezelfde betekenis en hetzelfde effect hebben als op papier. Een sms of e-mail waarin u wordt gewaarschuwd dat openbaarmakingen elektronisch beschikbaar zijn, op voorwaarde dat de openbaarmakingen online beschikbaar worden gesteld, hebben dezelfde betekenis en hetzelfde effect als wanneer het bedrijf deze openbaarmakingen aan u op papier heeft verstrekt, ongeacht of u deze openbaarmakingen daadwerkelijk bekijkt , tenzij u uw toestemming hebt ingetrokken voordat u dergelijke openbaarmakingen heeft ontvangen. • Diversen. U stemt ermee in dat het bedrijf de hierin beschreven openbaarmakingsmethoden mag wijzigen, en dat het bedrijf u naar eigen inzicht openbaarmakingen in papieren vorm kan toesturen. U kunt kosteloos een papieren kopie van een elektronische openbaarmaking verkrijgen, op voorwaarde dat een dergelijk verzoek wordt gedaan binnen een redelijke termijn nadat wij u eerst de elektronische openbaarmaking hebben verstrekt. Neem contact op met info@Hownvestor.com om een papieren kopie van een Openbaarmaking aan te vragen. U stemt er ook mee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enige vertraging of mislukking in uw ontvangst van een sms of e-mailbericht die niet wordt veroorzaakt door het verzuim van het Bedrijf om een dergelijke kennisgeving te verzenden naar het telefoonnummer of e-mailadres dat u voor dat doel hebt opgegeven. Jouw rekening Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u ermee akkoord verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U erkent dat Hownvestor niet verantwoordelijk is voor toegang van derden tot uw account die het gevolg is van diefstal of misbruik van uw account. Hownvestor en zijn partners behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren of te annuleren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken.

Toestemming voor ontvangst van communicatie

Door gebruik te maken van de Services, stemt u ermee in om informatie van ons te ontvangen via sms, mms en / of OTT-berichten verzonden via een geautomatiseerd telefoonkiessysteem ("Tekstservice"), zelfs als u zich hebt aangemeld voor de Nationale niet-oproepenlijst, status Niet-bellenlijst of de interne Niet-bellenlijst van een bedrijf. Mogelijk moet u reageren op een eerste bericht zoals gevraagd om uw registratie te voltooien en de inschrijving voor de sms-service te bevestigen. Tijdens het registratieproces worden het programma en de opties om uw inschrijving te annuleren bekendgemaakt. U hoeft niet deel te nemen aan de Tekstdienst om de Diensten te gebruiken. In het geval u niet langer wilt deelnemen aan de Tekstdienst, stemt u ermee in ons rechtstreeks op de hoogte te stellen. In het geval dat u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, stemt u ermee in uw bedrijfsaccountinformatie onmiddellijk bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar de persoon die uw oude nummer verkrijgt. Er zijn geen extra kosten voor de sms-service, maar de standaard bericht- en gegevenssnelheden van uw mobiele provider zijn van toepassing op alle berichten die u verzendt of ontvangt via de sms-service, inclusief bevestigingen en daaropvolgende sms-berichten. Uw provider kan bepaalde mobiele functies verbieden of beperken en bepaalde mobiele functies zijn mogelijk niet compatibel met uw provider of mobiele apparaat. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de ontvangst van of het niet ontvangen van SMS-, MMS- of OTT-berichten, aangezien de levering afhankelijk is van effectieve overdracht door uw mobiele provider en compatibiliteit van uw mobiele apparaat. Neem contact op met uw mobiele provider als u vragen heeft over deze problemen, of uw mobiele gegevens- en berichtenplan. Zoals beschreven in de Inschrijving en welkomstberichten van de Tekstservice, inclusief berichten die zijn verzonden naar een shortcode die is gekoppeld aan de Tekstservice, of door een antwoord op een bericht dat u van ons ontvangt, kunt u sms'en 'STOP' om te annuleren. Als u ervoor kiest om uw sms-service te annuleren, gaat u ermee akkoord een laatste sms-bericht van de sms-service te ontvangen waarin uw annulering wordt bevestigd. In het geval dat u anderen kunt uitnodigen om de Services via de Tekstservice te gebruiken door het nummer van degenen die u wilt uitnodigen op te geven of door de personen die u wilt uitnodigen te selecteren in uw contactenlijst, en door ons te vragen om anderen uit te nodigen om de Services te gebruiken, verklaart u ons dat degenen die u uitnodigt, hebben ingestemd om de geautomatiseerde uitnodigingsberichten te ontvangen en dat u bevoegd bent om die toestemming aan ons over te dragen.

Kinderen onder de dertien

Hownvestor verzamelt niet bewust, online of offline, persoonlijke informatie van personen jonger dan dertien jaar. Om gebruik te maken van of toegang te krijgen tot een van de Services, moet u (1) ten minste 18 jaar oud zijn, of (2) ten minste 13 jaar oud zijn en toestemming van uw ouder of voogd hebben, volgens de Voorwaarden.

Links naar sites van derden / services van derden

Hownvestor.com kan links naar andere websites bevatten ("Gelinkte Sites"). De Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van Hownvestor en Hownvestor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot een link in een Gelinkte Site, of wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Hownvestor verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Hownvestor van de site of enige connectie met de exploitanten ervan. Bepaalde services die beschikbaar worden gesteld via Hownvestor.com worden geleverd door sites en organisaties van derden. Door gebruik te maken van een van de Services of een product, service of functionaliteit die afkomstig is van het domein Hownvestor.com, erkent en stemt u ermee in dat Hownvestor dergelijke informatie en gegevens mag delen met elke derde partij waarmee Hownvestor een contractuele relatie heeft om het gevraagde product te leveren, , service of functionaliteit namens gebruikers en klanten van Hownvestor.

Geen onwettig of verboden gebruik / intellectueel eigendom

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Services strikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Services, garandeert u Hownvestor dat u de Services niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Voorwaarden. U mag de Services niet gebruiken op een manier die de Site of andere Services kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en genot van de Site of andere Services door een andere partij kan verstoren. U mag op geen enkele manier materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of worden verstrekt via de Site of andere Services. Alle inhoud opgenomen als onderdeel van de Site of andere Services, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Site of andere Services wordt gebruikt, is eigendom van Hownvestor of haar leveranciers en beschermd door auteursrechten en andere wetten die intellectueel eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in om alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen, legendes of andere beperkingen in dergelijke inhoud na te leven en na te leven en zult geen wijzigingen daarin aanbrengen. U zult de inhoud die u op de site vindt, geheel of gedeeltelijk, niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze gebruikmaken van de inhoud. Inhoud van Hownvestor is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de Site of andere Services geeft u niet het recht om ongeautoriseerd gebruik te maken van beschermde inhoud, en met name zult u geen eigendomsrechten of toeschrijvingskennisgevingen in enige inhoud verwijderen of wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik gebruiken en geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hownvestor en de eigenaar van het auteursrecht. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten verkrijgt op beschermde inhoud. We verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, voor het intellectuele eigendom van Hownvestor of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.

Derden Accounts

U kunt uw Hownvestor-account koppelen aan accounts van derden. Door uw Hownvestor-account aan uw externe account te koppelen, erkent en stemt u ermee in dat u instemt met de continue vrijgave van informatie over u aan anderen (in overeenstemming met uw privacy-instellingen op die sites van derden). Gebruik deze functie niet als u niet wilt dat informatie over u op deze manier wordt gedeeld.

Internationale gebruikers

De Services worden beheerd door Hownvestor vanuit onze kantoren in België. Als u toegang hebt tot de Services vanuit een locatie buiten België, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u de Hownvestor-inhoud die via de Services wordt benaderd, niet zult gebruiken in enig land of op een manier die verboden is door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in het Bedrijf te schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van of onvermogen om de Site of andere Services te gebruiken, door gebruikers geplaatst door u, uw schending van een van de Voorwaarden of uw schending van rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Hownvestor behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met Hownvestor bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

Arbitrage

In het geval dat de partijen niet in staat zijn om een geschil tussen hen op te lossen dat voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Voorwaarden, hetzij in een contract, onrechtmatige daad of anderszins volgens de wet of in billijkheid voor schadevergoeding of enige andere voorziening, dan wordt een dergelijk geschil alleen opgelost door definitieve en bindende arbitrage overeenkomstig de Federal Arbitration Act, uitgevoerd door een enkele neutrale scheidsrechter en beheerd door de Belgium Arbitration Association, of een vergelijkbare arbitragedienst die door de partijen is gekozen, op een door de partijen onderling overeengekomen locatie. De uitspraak van de scheidsrechter is definitief en het oordeel kan worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank. In het geval dat een juridische of billijke actie, procedure of arbitrage voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Voorwaarden, heeft de winnende partij het recht om haar kosten en redelijke advocaatkosten te verhalen. De partijen komen overeen om alle geschillen en claims met betrekking tot deze Voorwaarden of alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, hetzij direct of indirect, te arbitreren, inclusief onrechtmatige claims die het gevolg zijn van deze Voorwaarden. De partijen zijn het erover eens dat de Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt. Het gehele geschil, inclusief de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling, wordt bepaald door de arbiter. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na de beëindiging van deze Voorwaarden.

Vrijstelling van Class Action

Elke arbitrage onder deze Voorwaarden zal op individuele basis plaatsvinden; klasse-arbitrages en klasse / representatieve / collectieve acties zijn niet toegestaan. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT EEN PARTIJ CLAIMS ALLEEN KAN LEIDEN TOT ELKAAR IN DE INDIVIDUELE CAPACITEIT VAN ELKAAR, EN NIET ALS EEN AANVRAGER OF LID VAN DE KLASSE IN EEN PUTATIEVE KLASSE, COLLECTIEVE EN / OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE, ZOALS IN DE VORM VAN EEN PRIVATE AANDACHTSPRAKTIJK ALGEMEEN DE ANDERE. Verder, tenzij zowel u als Hownvestor anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan één persoon consolideren en mag hij op geen enkele andere manier een vertegenwoordiger of klasseprocedure voorzitten.

Aansprakelijkheid Disclaimer

DE DIENSTEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE GEGEVENS. Hownvestor EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE SITE. Hownvestor EN / OF HAAR LEVERANCIERS GEVEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEKEN OP DE SITE OF IN DE ANDERE DIENSTEN VOOR EEN ANDERE DOELSTELLING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK "ALS ZODANIG" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. Hownvestor EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEKEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE BEPALING. VOOR ZOVER DOOR TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTAAN, IS IN GEEN GEVAL Hownvestor. EN / OF HAAR LEVERANCIERS   AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE DIE OOK, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN WEG GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE SITE OF ANDERE DIENSTEN, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE OF ANDERE DIENSTEN, HET VERSTREKKEN OF HET NIET-LEVEREN VAN DE DIENSTEN, OF VOOR ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK DIE DOOR DE SITE WORDT VERKREGEN , DE ANDERE DIENSTEN OF ANDERSZINS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ANDERE DIENSTEN, OP BASIS VAN CONTRACT, STORT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN Hownvestor OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS IS GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE SITE OF ANDERE DIENSTEN, OF MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ANDERE DIENSTEN TE STAKEN.

Beëindiging / toegangsbeperking

Hownvestor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Services of een deel daarvan op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is deze overeenkomst onderworpen aan de wetten van de staat Californië en stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Californië in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Services. Gebruik van de Services is ongeautoriseerd in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Voorwaarden uitvoert, inclusief, zonder beperking, deze sectie. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Hownvestor als gevolg van deze overeenkomst of gebruik van de Services. De uitvoering van deze overeenkomst door Hownvestor is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst is in afwijking van het recht van Hownvestor om te voldoen aan verzoeken van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties of vereisten met betrekking tot uw gebruik van de Services of informatie verstrekt aan of verzameld door Hownvestor met betrekking tot dergelijk gebruik. Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven genoemde garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hierin anders gespecificeerd, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Hownvestor met betrekking tot de Services en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Hownvestor met betrekking tot de Services. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en -documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden geschreven.

Wijzigingen in de voorwaarden

Hownvestor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden te wijzigen waaronder de Services worden aangeboden. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle eerdere versies. Hownvestor raadt u aan om regelmatig de Voorwaarden te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem contact op

Hownvestor verwelkomt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot de Voorwaarden: E-mailadres info@Hownvestor.com. Hownvestor SRL, 104 Chaussée de Bruxelles Waterloo 757, B-1180, Brussel. Ondernemingsnummer 0757.883.962.